Uw winkelwagen is leeg!

Waarom schone lucht

Wat zijn de mogelijke gezondheidsgevolgen van een slechte binnenmilieukwaliteit?

Gezondheidsklachten

Binnenmilieu omvat de binnenlucht en de thermische, akoestische, atmosferische en hygiënische omstandigheden waarin we ons bevinden als we binnen zijn. In het binnenlucht kunnen verschillende stoffen voorkomen die gezondheidseffecten veroorzaken. Het gaat onder andere om vocht, allergenen, tabaksrook, verbrandingsproducten, vluchtige organische stoffen, radon en asbest. De meest voorkomende klachten zijn problemen met de ademhalingswegen, hinder en hoofdpijn. De belangrijkste oorzaken zijn vocht, schimmels, geluid en stank in de woning.

In het binnenmilieu komen verschillende stoffen voor die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. De gezondheidsgevolgen van een slecht binnenmilieu zijn dan ook zeer divers en variëren van klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen tot (verergering van) astma en hart- en vaatziekten.

Ouderen en kleine kinderen zijn het meest kwetsbaar. Zij brengen meer tijd binnenshuis door en hun afweersysteem is nog niet of niet meer optimaal. Ook mensen met aandoeningen aan de ademhalingswegen zijn gevoeliger voor een verslechterd binnenmilieu. De vaak matige kwaliteit van de binnenkomende buitenlucht (roet, fijnstof) verergerd door de vochtigheid, het aanwezige fijnstof, pollen, bacteriën, ziekteverwekkers en schimmels en de uitstoot van verbrandingstoestellen binnenshuis hebben de grootste invloed op de ziektelast veroorzaakt door een verslechterd binnenmilieu.

 

Airhygiene systeem

Met de introductie van het airhygiene-system

  • Verbeteren operationele kosten,
  • Verbeteren de hygiënische omstandigheden,
  • Beperken uw aansprakelijkheid.

Het airhygiene-system biedt de volgende voordelen:

  • Het zorgt voor een lagere absentie van werknemers (lager ziekteverzuim),
  • Het zorgt voor een beter werkklimaat en verbetert het moreel en efficiëntie (prestaties),
  • Vernietigt schadelijke delen in de lucht en op het oppervlak zoals bacteriën, virussen en schimmelsporen inclusief norovirus, MRSA, E.coli, Streptococcen spp.
  • Het zorgt voor maximale beheersing infecties bijv. gewone griep enz., • het zorgt voor maximale controle over luchtverontreinigende stoffen met inbegrip van geurtjes, rook, stof en allergenen,
  • Het vermindert airconditioning -en verwarmingskosten doordat binnen opererende bedrijven er minder verversing nodig is omdat de kwaiteit van de lucht goed blijft. De besparing kan wel oplopen tot ruim 50% op de energiekosten,
  • Het vermindert onderhoudskosten door te voorkomen dat schimmel -en algengroei in alle airconditioning -en circulatiesystemen.