Uw winkelwagen is leeg!

Gezondheidszorg

Airhygiene-system zorgt voor een perfect leefklimaat, lager ziektepercentage en lager energieverbruik

Het is bewezen dat veel van de problemen in ziekenhuizen en medische faciliteiten voortvloeien uit contact met ziektekiemen en bacteriën in het milieu, en meestal niet een direct gevolg is van de medische behandeling.

Extra hygiene

Vaak zijn deze ziektekiemen en bacteriën door de patiënten opgelopen in o.a. ziekenhuizen. Ondanks de ruime voorzorgmaatregelen en grondige ontsmetting komen patiënten, medewerksers en bezoek in aanraking met nieuwe ziektekiemen en bacteriën en worden ze ziek ondanks de doeltreffendheid van de huidige antibiotica.

Deze in medische gebouwen opgelopen infecties zijn het grootste probleem waarmee gezondheidszorg en ziekenhuizen vandaag kampen. Ondanks de gemaakte hoge kosten voor desinfectie en schoonmaken van instrumenten en omgeving blijft het een grote uitdaging om een veilige omgeving voor de patiënten, medewerkers en bezoek te creëren.

De airhygiene luchtzuiveringsinstallaties kunnen zorgen voor een veilige omgeving voor medische professionals om hun patiënten in te behandelen.

De unieke uitdagingen in de gezondheidszorg omgevingen betreft

  • Het bestrijden van de MRSA bacterie in de lucht, omgeving en in spleten en moeilijk te bereiken plekken
  • Dat ziekenhuizen door hun gesloten karakter ter bestrijding van de verspreiding van infecties afhankelijk zijn van schadelijke chemische stiffen en geneesmiddelen,
  • Voor toepassing van dieptereiniging afdelingen 2‐4 uur geëvacueerd moeten worden,
  • Zelfs na dieptereiniging de ruimte weer snel besmet kan worden.

Actieve airhygiene systemen

De toepaste technologie in het airhygiene-system is actief niet passief zodat:

  • Moeilijk te reinigen plekken inclusief alle kieren en spleten worden bereikt,
  • Het zowel, op oppervlakken, in gordijnen, op apparatuur en bedden nagenoeg alle bateriën en ziekteverwekkers doodt. Dit: doorlopend, eenvoudiger, effectiever en zonder het gebruik van agressieve chemicaliën.

Voor meer informatie over de toegepaste technologie (discreet, 24 uur per dag, vriendelijke methode). Een extra voordeel van de veilige technologie is dat het zeer snel werkt bij het reinigen van lucht en/of op oppervlakten. Dit onder andere ter bestrijding van microbiële verontreiniging in hoog bacteriële omgevingen zoals cleanrooms en hygiënesluizen. Bijbehorende toepassingen: ziekenhuizen, verpleeghuizen, artsen, chirurgie, tandheelkundige ingrepen, veterinaire ingrepen