Uw winkelwagen is leeg!

Thuis

Een slechte binnenmilieukwaliteit leidt tot uiteenlopende gezondheidsklachten

In het binnenlucht kunnen verschillende stoffen voorkomen die gezondheidseffecten veroorzaken. Het gaat onder andere om vocht, allergenen, tabaksrook, verbrandingsproducten, vluchtige organische stoffen, radon en asbest. De meest voorkomende klachten zijn problemen met de ademhalingswegen, hinder en hoofdpijn. De belangrijkste oorzaken zijn vocht, schimmels, geluid en stank in de woning.

Problemen thuis

In het binnenmilieu komen verschillende stoffen voor die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. De gezondheidsgevolgen van een slecht binnenmilieu zijn dan ook zeer divers en variëren van klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen tot (verergering van) astma en hart- en vaatziekten.

Ouderen en kleine kinderen zijn het meest kwetsbaar. Zij brengen meer tijd binnenshuis door en hun afweersysteem is nog niet of niet meer optimaal. Ook mensen met aandoeningen aan de ademhalingswegen zijn gevoeliger voor een verslechterd binnenmilieu.

De vaak matige kwaliteit van de binnenkomende buitenlucht (roet, fijnstof) verergerd door de vochtigheid, het aanwezige fijnstof, pollen, bacteriën, ziekteverwekkers en schimmels en de uitstoot van verbrandingstoestellen binnenshuis hebben de grootste invloed op de ziektelast veroorzaakt door een verslechterd binnenmilieu.

Andere oorzaken voor een slechte binnenlucht

Volgens de Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency), brengen de mensen 90% van hun tijd binnenshuis door; dàt is het probleem. Daarnaast isoleren ons tot en met om stookkosten te verlagen met dubbel glas, isolatie materiaal en beperken we de natuurlijke ventilatie binnen onze ademruimte. In veel gevallen zetten we de airco aan, die gebruikte, slechte lucht rondpompt in gebouwen en woonhuizen. Die lucht zit vol met bacteriën en schimmels, die van mens tot mens worden overgebracht. Vaak is er in huis sprake van:

  • Een ongezond leefklimaat door verschillende stoffen in huis (zie factoren boven benoemd) die de gezondheid langzaam ondermijnen en/of directe gevolgen hebben zoals bij mensen met bijvoorbeeld allergische aandoeningen,
  • Ongezond leefklimaat door bacteriën, ziekteverwekkers etc. (zie factoren boven benoemd),
  • Minder prettige leefomstandigheden door allerlei luchtjes in huis zoals lichaamsgeuren, indringende buitenluchtjes, baklucht, urinelucht, dierengeur en rioollucht. In een woning/ruimte waarin het airhygiene-system functioneert zal door het elimineren van ziekteverwekkers, vervelende luchtjes en ongezonde luchtjes een gezondere en prettigere leefomgeving ontstaan.